Even geduld aub...

Product(en) toegevoegd aan uw winkelwagen :{{var product.name}}{{var product.name}}
is verwijderd uit uw winkelwagen.

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
2019 zomersolden Alterego Design Background
string(0) "" string(0) ""
ONZE WINKELS LOKALISEREN
KLANTENDIENST
020 - 890 38 07
ÉÉN NUMMER VOOR :

› Een vraag over een product

› Een advies vóór aankoop

› Advies over het te kiezen materiaal

› Opvolging van een levering

› De DNV of elke andere vraag

Aarzel niet,

neem contact met ons op op :

020 - 890 38 07

Onze klantenservice is beschikbaar als volgt:

- Maandag - vrijdag: 9u - 19u.

- Zaterdag: 11u - 18u.

  • Als u bij voorkeur per e-mail contact

    neemt, gelieve het onderstaande

    formulier in te vullen.

ALTEREGO verwelkomt u ook in zijn meubelwinkels:

Gent (Lochristi) - Brussel (Tour & Taxis) - Luik (Alleur) - Parijs (Frankrijk)

Gratis ophaling in onze winkels binnen de 1-5 werkdagen (zie voorwarden).

ALGEMENE VERKOOPSVOORWARDEN

De websites www.alterego-design.nl, www.alterego-design.be, www.alterego-design.com, www.alterego-design.fr, www.alterego-design.eu worden uitgebaaten door AlterEgo N.V, een commercieel bedrijf gelegen in België (Europese Unie).
De hoofdzetel is gelegen Avenue du progrès, 21. 4432 Alleur. België. Het bedrijf is ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer: BE 0877.729.640.

1. Behalve een schriftelijke derogatie tussen de partijen, zijn de relaties tussen AlterEgo N.V en zijn klanten onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, door de klant erkend en geaccepteerd, met inbegrip van de hypothese waarin ze in tegenspraak zouden kunnen zijn met hun eigen algemene of particuliere verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn in verschillende talen beschikbaar op de internetsite.

2. De klant verklaard niet de intentie te hebben om de gekochte producten verder te verkopen. Detailhandelaars, geïnteresseerd in de producten verdeeld door AlterEgo N.V, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met AlterEgo N.V.

3. In al onze prijzen is de taks inbegrepen, behalve als er uiterlijk zonder BTW staat. De aangeboden producten evenals de prijslijsten zijn opgesteld en worden aan onze klanten doorgegeven maar kunnen nadien verandert of verbetert worden. De foto's en illustraties zijn niet contractueel gebonden.

4. Elke bevestiging van bestelling heeft tot gevolg dat u de prijzen en beschrijvingen van de beschikbare producten accepteert. De klant die een online bestelling plaatst accepteert uitdrukkelijk een verkoopscontract met AlterEgo N.V en gaat akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden. De klant wordt van de bevestiging van zijn bestelling via e-mail op de hoogte gebracht, deze e-mail recapituleert alle termen van de bestelling. AlterEgo N.V neemt het op zich om de bestellingen op de site na te komen zolang de voorraad strekt. Bij de producten waarvan nog stock is staat « in stock » en bij de producten waarvan geen stock meer is staat “ in bevoorrading”.

Als het product niet meer beschikbaar is, neemt AlterEgo de verantwoordelijkheid de klant hiervan zo snel als mogelijk op de hoogt te brengen. Het verkoopscontract tussen AlterEgo N.V en de klant ontstaat op het moment dat de bestelling geaccepteerd wordt door AlterEgo N.V.

5. De producten worden geleverd door DPD, GEFCO en UPS in de toegestane landen op de site. In zoverre als mogelijk, wordt de levering van de producten uitgevoerd op de aangegeven datum in de bestelbevestiging. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en worden 90% van de tijd gerespecteerd. Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval lijden tot schadevergoedingen van AlterEgo N.V. Douanetaksen, onder andere de importtaksen of eventuele accijnzen zijn voor de ontvanger en kunnen in geen enkel geval leiden tot een klacht of een aanvraag tot schadeloosstelling van AlterEgo N.V.

6. De kosten betreffende de levering en de montage zijn voor de koper en dit in alle gevallen, tenzij dit schriftelijk anders bepaald is. Het risico betreffende de montage van de waren is voor de koper.

7. In derogatie van het artikel 1583 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, blijft AlterEgo N.V eigenaar van de verkochte producten en dit tot de dag dat het totale te betalen bedrag en eventuele interesten of schadevergoeding betaald zijn. Het niet betalen van om het even welke vervaldag kan leiden tot de terugvordering van de goederen. In geval van laattijdige betaling van meer dan 30 kalenderdagen na de vervaldatum van de desbetreffende factuur, zal een forfaitaire boete van 12 % van het bedrag verschuldigd zijn om de invorderingskosten te dekken. Bovendien zal een intrest van 8 % (op jaarbasis) op het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht vanaf de 30e dag vertraging.In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken bevoegd zijn van het gerechtelijk arrondissement Luik (België), waarbinnen de vennootschapszetel van ALTEREGO sprl gevestigd is.

8. Meteen na de levering, wordt er van de koper verwacht dat deze de bestelling nauwkeurig nakijkt. In geval van een beschadiging van de verpakking moet de koper dit op de afleveringsbon aanduiden bij het tekenen van deze. In het geval van beschadigde of defecte producten moet moet de koper dit bij de verkoper binnen 48 uren aangeven na ontvangst van de bestelling. Dit kan oftewel schriftelijk, oftewel via e-mail (info@alterego-design.be). In het geval dat de koper binnen de 2 (twee) kalenderdagen na de levering de verkoper van eventuele gebreken niet op de hoogte brengt, gebreken geconstateerd na een minutieus onderzoek van de levering, wordt ervan uitgegaan dat de koper de waren accepteert in de staat waarin ze geleverd zijn en alle recht om klacht in te dienen is dan niet meer van toepassing.

De verkoper moet meteen de mogelijkheid hebben om de gedane klachten te controleren. De koper verplicht zich ertoe, in alle omstandigheden, de verkoper de mogelijkheid te geven eventuele gebreken te herstellen.

De koper verliest alle rechten en competenties waarop hij een beroep op kan doen als deze laatste zijn klachten niet in de aangegeven termijn heeft gedaan en/of als hij de verkoper niet de mogelijkheid heeft gegeven de gebreken te repareren en/of als hij niet de nodige aandacht heeft gegeven om eventuele gebreken zo snel als mogelijk te ontdekken.

Als de klacht gegrond is in de ogen van de verkoper, heeft de verkoper de keuze om een vergoeding te betalen, maximum ter hoogte van het totale bedrag van de factuur van de geleverde waren of om de geleverde waren gratis opnieuw te leveren. De verkoper is niet verplicht om andere schadevergoedingen, onder eender welke benaming, te betalen.

9. In zijn rol als tussenpersoon, accepteert AlterEgo N.V enkel een garantie op de geleverde waren, in zoverre toegestaan door zijn producent. In zoverre dit mogelijk is, beperkt AlterEgo N.V zijn tussenkomst tot het vervangen van de gebrekkige producten of tot het terugbetalen van de betaalde prijs, zonder dat de klant aanspraak kan maken op bijkomende schadevergoedingen. AlterEgo N.V kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gehouden worden in het geval zijn producent zijn verplichtingen betreffende de garantie niet nakomt, onder andere in het geval de producent failliet gaat. De koper is ertoe verbonden geen schadevergoeding te eisen voor materiële of andere beschadigingen, van welke aard dan ook, die hijzelf of een derde in gevolg van de verkoop of het gebruik van de door ALTEREGO N.V verkochte producten veroorzaakt heeft. Voor deze reden geeft de klant elk beroep tegen Alterego sprl op en erkend dat Alterego N.V niet in staat is te garanderen dat de verkochte producten niet in aanranding geraken met de rechten van derden.

10. In het kader van de verkoop op afstand aan verbruikers volgens de wet van 14 juli 1991, aangepast door de wet van 25 mei 1999, heeft de verbruiker het recht de verkoper te laten weten dat hij de verkoop niet wil laten doorgaan en dit zonder straffen en zonder een reden op te geven, binnen de 15 werkdagen vanaf de dag na de dag van de levering. In het geval de verbruiker hiervan gebruik maakt, wordt er van de verbruiker gevraagd de waren in hun originele staat (inclusief de originele verpakking) terug te sturen en dit op eigen risico en op eigen kosten.

11. Door het simpele feit, een bestelling te plaatsen op de site van AlterEgo N.V geeft de klant toestemming aan AlterEgo N.V om zijn persoonlijke gegevens te behandelen en te gebruiken voor doeleinde zoals klantenadministratie, bestelbeheer, leveringen en facturatie, het opvolgen van solvabiliteit, marketing en publiciteit. Het gebruik van deze gegevens voor marketing doeleinden of persoonlijke publiciteit zijn hier ook van afhankelijk en gebeuren tijdens de bestelprocedure. AlterEgo N.V verplicht zich ertoe om deze gegevens enkel aan zijn filialen door te geven, met uitsluiting van derden. De klant die een bestelling heeft geplaatst op de site www.alterego-design.be kan op elk moment zijn persoonlijke gegevens, opgeslagen door AlterEgo N.V, opvragen en/of corrigeren. De klant heeft het recht, op aanvraag en gratis, om zich tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketing doeleinden te verzetten. Voor meer informatie hierover, kan zich steeds wenden tot het publiek register bijgehouden door de commissie van bescherming van het Privé leven te Brussel.

12. Als een van deze voorwaarden niet van toepassing is of nietig verklaard wordt, blijven alle andere van toepassing en dit in zoverre de wet dit toelaat.

13. De partijen accepteren, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmaterialen zoals e-mails, back up,…

14. Geschillen betreffende de afsluiting, de validering, de interpretatie of de uitvoering van het contract worden enkel door de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (België) geregeld.

15. Zou het product bij de levering een of andere beschadiging blootgesteld worden, gelieve dit product niet in elkaar te zetten vóórdat u een reactie van de "dienst na verkoop"-sectie heeft ontvangen. Elk product dat in elkaar gezet werd, wordt als aanvaard aangezien.